Українська (UKR)

Бак В.Ф. - Урок, що надихає на творчість

(Рекомендації щодо проведення уроку на основі гуманної педагогіки*)

Шості Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки

(12-13 листопада 2011р.)

Bak

Бак Вікторія Федорівна, вчитель біології НВК № 11 м.Артемівська Донецької обл., вчитель-методист, «Відмінник освіти України», віце-президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, Лицар гуманної педагогіки.

 

Будь-який урок будується за певними законами. Він являє собою модель життя, відрізок простору, в якому проживається багато подій в стислому вигляді для того, щоб з усього розмаїття світу осягнути лише малу його частину. Шкільні уроки - це різні варіації на головні теми життя: «Що таке світ навколо мене і хто такий я в цьому світі», і завжди він несе відбиток думок, почуттів вчителя і його світогляду. Духовний світ вчителя може наповнити урок багатовимірним барвистим життям або перетворити його в плоский і тужливий відрізок часу.

Урок, побудований на основі гуманно-особистісного підходу, має ряд особливостей, що відрізняють його від звичайного уроку. Ці особливості пов'язані зі світоглядом вчителя, з його духовним гуманізмом.

Перш за все, необхідно зрозуміти, що гуманний урок - це не одноразова акція, а результат серйозної і глибокої роботи вчителя над самовихованням почуттів, думок і вчинків. Робота над уроком повинна проходити задовго до його початку і виявлятися в багатьох звичайних уроках у вигляді постійної співпраці вчителя і учнів над особистісними людськими якостями. Тому головною умовою проведення гуманного уроку є вирощування духовної спільності між учителем і учнями в ході щоденної навчальної діяльності.

В ході гуманного уроку в дітях вирощуються людських якості: чуйність, доброзичливість, правдивість, співпереживання, чуйність, співчуття, чистота. Вони або є або їх немає. Ці людські якості не підлягають статистичній обробці, тестуванню, технологізації і тому їх не можна зробити об'єктом аналізу, рейтингової оцінки або змагань.

 

Людські якості учнів не можуть бути розвинені самі собою, як природний наслідок процесу навчання. Найчастіше вони виробляються в ході спонукання з боку дорослих. Ось як писав В. О. Сухомлинський про педагогічний прийом спонукання: «В основі спонукання майже завжди лежить безпосереднє звернення до почуття власної гідності, до здорового самолюбства школяра. Але це звернення не повинно перетворюватися на захвалювання, - треба дуже тонко, непомітно пробудити у вихованця бажання затвердити свою гідність »(Сухомлинський В. О. Слово Вчителя про моральне виховання. - Перевидання. Антологія гуманної педагогіки. М.: Видавничий Дім Шалви Амонашвілі, 2002, стор.194).

 

Іноді в систему виховання окремих шкіл входять щоденники добрих справ, рейтинг добрих справ класу і інша подібна система оцінювання моральних якостей дітей. Готуючи урок Доброти, нам особливо потрібно звернути увагу на те, що «ні в якому разі не повинні бути предметом похвали прояви  елементарної  моральної  культури; велику помилку допускають окремі вихователі, представляючи як доблесть готовність прийти на допомогу людині і т. п. Хвалити треба лише в тому випадку, якщо учень піднявся над вимогами азбуки моральної культури» В. О. Сухомлинський (там же, стор 194).

На уроці слід посилювати виховні і моральні аспекти замість навчальних прийомів, а до учня необхідно проявляти особистісний, а не предметний, з точки зору знань, умінь, навичок, інтерес. Тому дитячий колектив, з яким працює вчитель, повинен цікавити вчителя не тільки з позиції успішності чи неуспішності засвоєння навчального матеріалу. Для вчителя важливо побачити в учнях гідних для спілкування особистостей. Про це В.О. Сухомлинський писав так: «Якщо весь час, протягом якого вчитель перебуває разом зі своїми вихованцями, вважати єдиним цілим, то дві третини його повинні бути невимушеним, товариським, дружнім спілкуванням, в якому діти забувають, що вони - вихованці, а вчитель - їх вихователь. Це спілкування має пронизувати діяльність, не пов'язану з навчанням, засвоєнням матеріалу, оцінками, успішністю і т.п. ... Тут, в цьому спілкуванні, всі відчувають себе рівними, тут кожен є, перш за все, не учнем, а людиною. В такому спілкуванні кожен постає перед вами, не таким, яким робить його оцінка, а таким, яким він є, коли розкриваються всі його людські здібності і задатки. Саме це спілкування і є невичерпним джерелом тієї радості, яка назавжди залишає відбиток в емоційній пам'яті вчителя, завдяки якій дні та години спілкування з дітьми згадуються як найщасливіший час життя »(Сухомлинський В. О. Слово Вчителя про моральне виховання. - Перевидання. Антологія гуманної педагогіки. М.: Видавничий Дім Шалви Амонашвілі, 2002, стор.24). Таке спілкування стає основою створення духовної спільності. «Краще виховання тоді, коли виникає духовна спільність між учителем і учнем, вихователем і вихованцем, - пише Ш. О. Амонашвілі, - У цій спільності образи перетікають із одного світу в інший без будь-якого посередництва, як би самі собою» (Амонашвілі Ш.А. У Чаші Дитини сяє зародок зерна Культури - Рига: Паркс рекламай, 2006, стор 77).

Вчитель, який готує урок, повинен пам'ятати, що є головний метод виховання - це спосіб життя самого вихователя, вчителя: його благородство, милосердя, культура, його високе слово, його прагнення вдосконалюватися, витончувати свої почуття і ставлення до дитини, до всіх оточуючих. «Кожне слово, кожен вчинок педагога повинні відображати його особистість, його моральність, людяність, доброту, правдивість ... З вчителя починається, по суті, пізнання дитиною світу людини; легко зрозуміти, що значить при цьому приклад вчителя. Велике духовне багатство треба мати вихователю, щоб постійне самовираження його особистості діяло на учня як стимул до самовдосконалення. Скільки б гарних слів не вимовляв вчитель, вони залишаться для вихованців порожнім звуком, якщо в житті свого наставника вони не побачать втілення всіх цих слів і закликів». (Сухомлинський  В. О.  Слово Вчителя про  моральне   виховання. – Перевидання. Антологія гуманної педагогіки. М.: Видавничий Дім Шалви Амонашвілі, 2002, стор 199).

Особливу увагу потрібно звернути на те, щоб будувати урок на основі прагнення дитини до розвитку, дорослішання і свободи. Вся система уроків з точки зору гуманної педагогіки повинна задовольняти прагнення учня до свободи, дорослішання і розвитку, тільки тоді й будуть створені умови для того, щоб учням можна було жити на уроках (думати, розмірковувати, творити), а не просто слухати і засвоювати матеріал.

Педагогічна майстерність вчителя полягає саме в тому, щоб проживати і емоційно переживати зміст уроку разом з дітьми. Якщо цього не буде, то не виникне найважливішого етапу уроку - звернення погляду учня на свій власний духовний світ. Якщо вдається загострити погляд дитини всередину себе, то це створює основну мотиваційну ситуацію на уроці і налаштовує дітей докладати зусилля, щоб вони власною напругою здобували знання. У цьому випадку учень намагається не просто засвоїти зміст уроку, а з його допомогою відповісти на найважливіші для себе питання: «Який світ навколо нього? Яке його місце в цьому світі? Як йому жити в ньому?».

Гуманний урок - це спільне колективне дійство, спрямоване на самовдосконалення і вчителя, і учня. У ньому вчитель не виступає як якийсь ідеальний образ, якому все відомо. Він сам міркує, мислить, переживає, тішиться, шукає відповіді на складні питання і тим самим спонукає до подібних дій учнів. Замість одноосібного оцінювання вчителя, яке переважає на звичайних уроках, потрібно зробити провідними оціночні дії учнів (самоконтроль, самооцінка, самоперевірка).

Для уроку існують певні закони, які проявляються в ньому:

Закон Краси і витонченого виконання уроку. Закон Натхнення: самому надихатися від дітей і надихати їх. Закон Любові. Закон терпіння, що творить.

Хороший урок не закінчується після дзвінка. Він може тривати в думках і вчинках учня навіть у його дорослому житті і ще, він допомагає вчителю створювати нові уроки, хороші уроки. Яких же умов потрібно дотримуватися вчителю, щоб у нього вийшов такий урок? У книзі Ш.О. Амонашвілі «Учителю, надихни мене на творчість!» знаходимо відповідь на це питання:

«По-перше, треба вірити в Живі Небеса, вірити, що є Вищі Світи, є Царство Небесне, є Бог ...

По-друге, треба, щоб наша свідомість була спрямована тільки до прекрасного і до творення прекрасного; тільки на загальне благо, тільки на творення добра. ...

По-третє, потрібно зайнятися піднесеними почуттями - любов'ю, добротою, терпінням, відданістю, чуйністю ...

По-четверте, нам треба мислити себе не тільки земними жителями, але і вселенськими. Треба вірити, що в нас є своє призначення, своя місія»

 (Амонашвілі Ш. О. Учителю, надихни мене на творчість! - Хмельницький, 2011. Стор.15-16).

Удачі Вам, дорогі колеги, у творенні Ваших дивовижних, неповторних і так необхідних нашому освітнього простору уроків, здатних надихати на творчість.

__________________________________

* У рекомендаціях використані пропозиції Ш. О. Амонашвілі та В. Г. Ніорадзе з організації та проведення уроку на основі гуманної педагогіки.

Шості Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки

(12-13 листопада 2011р.)