Українська (UKR)

VI ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЧИТАННЯ З ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ 12 - 13 листопада 2011 р.Черноземова О.М. - «Діти - творчість Всесвіту»,

Kiev_4                                                                                                                                                            Черноземова  О.М. - доктор філологічних наук, професор кафедри всесвітньої літератури Московського педагогічного державного університету, віце-президент Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки та віце-президент Загальноросійського Цент-ру Гуманної Педагогіки, Лицар Гуманної Педагогіки.

Викладання в університеті поєднувала з роботою у школі, вела контрольні класи, апробірувала нові курси. Розробила курс Словесності: системи уроків з розвитку навичків письмової речі, аудирування на уроках рідної мови , які розвивають вміння слуха- ти, розуміти та пам’ятати те, що почуто.

У 2010-2011 навчальному році керує предметно-методичною комісією Всеросійської олімпіади   школярів зі світової худож-ньої культури

Форма: заняття для вчителів, викладачів та вихователів. 

Основний момент: під час майстер-класу, його учасники побудуть мистецтвознавцями, вдивляючись в художні портрети дітей. «Побачать» дитячі внутрішні потреби, постараються прочитати закони Всесвіту, що відображаються в житті дітей. Учасники намагатимуться відчути веління Всесвіту в очах та обличчях дітей, яких вони щодня зустрічають в класах.

Мета і задачі уроку: через художні портрети дітей навчити дорослих бачити внутрішню сутність дитини.

Шості Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки

(12-13 листопада 2011р.)