Українська (UKR)

Декларація Всеукраїнського об’єднання «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки»

«Про негативне ставлення до введення в систему освіти України «Стандартів сексуальної освіти в Європі», пропаганди у суспільстві гомосексуалізму, лесбіянства, транссексуалізму і так званих одностатевих шлюбів, а також до впровадженняв життя українських сімей системи ювенальної юстиції»

 Ця Декларація складена з метою засвідчити негативне ставлення ВГО «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки» щодо законопроектів, які готуються до прийняття:

№ 2342 від 19.02.2013 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні»;

№ 2539 від 14.03.2013 «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

 ВГО «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки» створена і діє з метою сприяння процесу виховання та освіти дітей і молоді, становленню освіченої, культурної, моральної та патріотичної особистості на основі принципів духовності та гуманізму.

 ВГО «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки» об’єднує людей різних віросповідань і світоглядів: педагогів і психологів, спеціалістів у галузі науки і культури, медичних працівників, батьківську громадськість і студентську молодь із 17 областей України. Спираючись на багатовікові традиції нашого народу, на ідеї класиків України і світової педагогіки, таких як Г. Сковорода, К. Ушинський, М. Пирогов, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, на Маніфест Гуманної Педагогіки, релігійні та науково-філософські ідеї щодо важливості культурно-морального виховання особистості людини, Правління ВГО «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки», декларує:

 1. Всесвіт створено Вищими Силами (Всевишнім Творцем) за певними Космічними Законами, яких повинні дотримуватися люди для продовження життя на Землі. Ці Закони були дані людству у вигляді релігійних заповідей і філософських настанов. Усі вони спрямовували людство до підняття його морального рівня, попереджали про наслідки аморального способу життя.

2. Життя кожної людини на Землі має своє призначення, своє життєве завдання, виконання якого є обов’язковим. Невиконання своєї місії має певні наслідки як для тіла людини (хвороби, горе, біда, убогість та ін.), так і для духу людини, бо вона несе відповідальність за свої дії, як на Землі, так і в інших світах .

3. Всевишнім створені люди двох статей – чоловічої та жіночої – для утворення гармонійної сім’ї, завданням якої є народження і виховання нового покоління людей, більш досконалих, ніж батьки. Стать людини закладається до її народження, у момент зачаття, вона є наперед визначеною для виконання людиною свого життєвого призначення. Відповідно, зміна статі за самовільним рішенням людини, а також одностатеві сексуальні стосунки, які не дають природного продовження людського роду, суперечать законам природи, вони є неприродними і несумісними з еволюційної місією людини.

4. Кожна людина наділена вільною волею і має право визначати свій шлях, спрямовуючи його до темряви й зла або до Світла й Добра. Результат буде відповідний. У народі він характеризується прислів’ям «Що посієш, те й пожнеш», у християнстві – «Хто посіяв вітер, той пожне бурю», у філософському космічному світогляді він називається Законом причин і наслідків.

5. У Всесвіті існує Закон рівноваги двох протилежних Начал: чоловічого і жіночого, негативного і позитивного, інь і ян. Порушення рівноваги між цими Началами в людському організмі призводить до його захворювань, у суспільстві – до його руйнування, на Землі – до катастроф.

6. Розвиток культури і розвиток цивілізації також підпадають під дію Закону рівноваги, якій керує Всесвітом. Історія довела, що коли культура і цивілізація розвиваються у рівновазі, настають епохи Відродження, відбувається духовне зростання і економічний розквіт країн. Якщо ж розвиток цивілізації значно випереджає розвиток культури (що ми спостерігаємо в останнє сторіччя), то відбувається таке порушення рівноваги в еволюційному розвитку людства, яке призводить до всіляких криз: політичних, екологічних, релігійних, соціальних і економічних, починається деградація людини. У кінцевому результаті страждає добробут народу і може зруйнуватися цивілізація. Прикладом цьому є Стародавній Рим, Давня Греція, Давній Єгипет та інші колись високорозвинені цивілізації, що з часом зазнали великого занепаду.

7. Все у світобудові еволюціонує, вдосконалюється, розвивається. Мета людського життя – постійне вдосконалення. У Священному Писанні сказано: «Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний». Кожне нове покоління людей покликане приносити на Землю нові наукові відкриття та культурні напрацювання, роблячи життя людської спільноти і самої людини більш досконалим.

8. Однак, ми бачимо, як у останні роки в країнах Заходу і США із звеличенням значення матеріальних благ, знищенням моралі та падінням внутрішньої культури населення, стрімко зростає безграмотність і руйнується творчий потенціал народу. Ми спостерігаємо, як при збільшенні зовнішніх атрибутів якості життя, зростає число суїцидів серед населення, збільшується кількість людей, які потребують психічної та психологічної допомоги, зростають злочинність, наркоманія, алкоголізм.

9. Ми вважаємо, що впровадження в освітню систему України сексуальної просвіти і дозвіл пропаганди гомосексуалізму, лесбіянства, транссексуалізму являють загрозу моральному і фізичному здоров’ю нації, оскільки це призведе до морального розтління дітей та молоді, вседозволеності й розбещеності, до легального виступу сексуальних меншин і секс-освіти проти морально стійкої більшості українців. Неприпустимо, щоб юридично була захищена аморальність, у той час, як культура і мораль витіснялася б із простору країни. На нашу думку, все це ставить під загрозу національну самобутність народів України.

10. Рання секс-освіта має дуже згубні наслідки. Цьому є наукове пояснення. Дослідження показують, що розвиток дитини проходить певні етапи, під час яких відбувається почергове становлення тих чи інших функцій. Функції починають і закінчують свій розвиток у чіткі терміни, що захоплюють певний віковий період. Педагоги і психологи знають, що становлення мислення має свої вікові терміни, в які відбувається розвиток логічних, абстрактних і аналітичних здібностей людини. Розвиток функцій мислення повинен відбутися до початку активізації репродуктивної функції, терміни якої визначаються часом повного статевого дозрівання. Якщо спрямовувати увагу дітей на інформацію сексуального характеру, а тим більше навчати сексуальним стосункам, то відбуваються серйозні порушення в психічному розвитку: припиняється розвиток мислення і творчих здібностей, необоротно змінюється психіка. Спроби передчасного пробудження сексуального інтересу призводять також до порушення нормального статевого розвитку, негативного ставлення до створення сім’ї, падіння народжуваності. І як результат – невідворотна деградація і втрата людських ресурсів країни.

11. Ми закликаємо парламентаріїв утриматися від прийняття законопроекту № 2342 від 19.02.2013 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні» і подібних за суттю законів ще й тому, що вважаємо, що вони покладуть початок переслідуванням, у тому числі й кримінальних, тих, хто критикує гомосексуалізм і лесбіянство, одностатеві шлюби, ранню сексуальну освіту, призведе до реальної можливості нормальним сім’ям позбутися своїх дітей. Ми бачимо з досвіду країн Євросоюзу, що нормальна більшість громадян, у тому числі релігійні та громадські організації, державні установи виявилися позбавленими прав вільно і публічно висловлювати свою думку, пропагувати свої погляди, захищати своїх дітей і сім’ю від інформації, яка є несумісною з національними традиціями, релігійними та світоглядними поглядами. Тобто, по суті, цей законопроект і подібні йому не сприяють розвитку демократичних принципів у країні, а навпаки, дають меншості права дискредитувати більшість населення.

12. Ми категорично заперечуємо проти:

– безперервних спроб впровадити в освітню систему України «Стандарти сексуальної освіти в Європі», які просочуються через замасковані у привабливі назви проекти на зразок таких, що нібито стоять на варті здоров’я підлітків, зокрема факультативів «Проект Школа проти СНІДу», що реалізується сьогодні через тренінговий курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ» авторів Воронцової Т. В. і Пономаренка В. С. (негативна експертна оцінка цьому тренінговому курсу дана 28 фахівцями та розміщена на сайті ВГО «Батьківський Комітет України»);

– публікацій та розповсюдження підручників із секс-освіти для середньої школи (на зразок: «Секс. Підручник для школярів загальноосвітніх навчальних закладів. Початковий рівень». Видавництво «Майстер-клас»);

– розсилки по бібліотеках ВНЗ України книжок, що пропагують нові гендерні технології (на зразок книг, виданих міжнародною асоціацією лесбіянок і геїв: Ігор Кон «Світанкове місячне сяйво. Лики та маски одностатевого кохання» і «ЛГБТ – вектор України: збірник звітів з моніторингу»).

13. Ми закликаємо парламентаріїв також утриматися від прийняття законопроекту № 2539 від 14.03.2013 «Про запобігання та протидію домашньому насильству», тому що він відчинить двері для широкого впровадження ювенальної юстиції, а з нею і тотального контролю держави в питаннях виховання дітей через судову систему, систему правоохоронних та спеціально-уповноважених органів.

14. «Європейські стандарти сексуальної освіти», гендерна ідеологія і ювенальні технології, незалежно від красивих упаковок, в яких вони підносяться народу України, з нашої точки зору – це ланки одного ланцюга, що несуть страшні наслідки для країни. Сьогодні політики України опинилися перед вибором: прийняття більш ніж сумнівних, так званих «європейських цінностей», або вірність національним і культурним традиціям свого народу.

15. Україна – країна талантів! За ініціативою Президента Віктора Федоровича Януковича незалежна Україна взяла курс на виявлення та підтримку талановитих дітей, що, безумовно, є стратегічно важливим напрямком, який має в перспективі розквіт культури і потужне зростання економіки країни.

16. Ми віримо, що Президент Віктор Федорович Янукович і парламентарії незалежної України прислухаються до голосу своїх співвітчизників і зуміють відстояти духовні традиції, релігійні та моральні принципи, культурні та сімейні цінності свого народу.

 

Ми кажемо «НІ» компромісу зі злом і розтлінню наших

дітей сексуальною освітою в будь-яких формах!

Ми кажемо «НІ» пропаганді одностатевих сексуальних стосунків!

Ми кажемо «НІ» впровадженню в країну ювенальних технологій!

 

Ми кажемо «ТАК» активним діям прогресивної громадськості України з відродження духовних традицій і моральних принципів, із збереження культурних і сімейних цінностей свого народу!

Ми кажемо «ТАК» діям Президента України Віктора Федоровича Януковича, парламентаріїв Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, спрямованим на культурне відродження народу, на духовне і моральне виховання дітей і молоді України!

 

 

Президент Асоціації,

кандидат педагогічних наук, доцент                                                                                  С. Л. Крук