Українська (UKR)

А. Д. Фiлiппова. Комплексно-цільова програма «Школа гуманістичної спрямованості»

Введення комплексно-цільової програми «Школа гуманістичної спрямованості» передбачає створення і реалізацію навчально-виховного середовища, всередині якого відбувається вихід на соціально-зрілу, компетентну, творчу особистість з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості; прищеплення морально-етичних та естетичних навичок бережливого ставлення до власного здоров’я.