Українська (UKR)

Підсумки Київських Студій гуманної педагогіки 22/02/2018р.

22 лютого 2018 року в Київському будинку вчителя за сприяння Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації відбулися Київські Студії гуманної педагогіки, у яких взяли участь активно-відповідальні учителі, вихователі, батьки.

Тема: «Психологічні основи побудови інтегрованого курсу «ЛЮДИНА. РОДИНА. СВІТ»

Модератор: Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, автор навчального посібника для учнів початкової школи «Людина. Родина. Світ».

Форма проведення: семінар-практикум.

Алієв Октай Керимович, засновник Благодійного фонду, автор навчального посібника для учнів початкової школи «Людина. Родина. Світ».

Учасники студій мали нагоду познайомитися з сучасними освітніми програмами та навчальними посібниками за трьома напрямками (ЛЮДИНА, РОДИНА, СВІТ) для учнів 1-11(12) класів загальноосвітніх шкіл, виданих за сприяння Благодійного фонду Октая Алієва. Посібники містять знання про людину, знання про навколишній світ, формування образу щасливої, міцної сім’ї. Автори посібників - Октай Алієв, Людмила Москальова, Едуард Помиткін.


Людина не може повноцінно існувати у світі, не навчившись правильно орієнтуватися у ньому. Те, як правильно вона буде зорієнтована, залежить від її здатності осягати світ і співвідносити ці знання із знаннями про саму себе. Для кожної вдумливої людини є очевидним взаємозв’язок між такими поняттями, як «пізнання світу» і «пізнання себе». Пізнаючи себе, людина набуває необхідний досвід і знання, однак краще дізнатися про себе можна тільки у взаємодії із навколишнім світом.

Не пізнавши себе і світ, у якому живе, людина або рухається за інерцією в тому напрямі, який визначає суспільство, або живе в розладі з цим суспільством, безкінечно зазнаючи невдач.

Окрім знань про світ і людину, в запропонованих програмах осмислено сенс людського життя, певні системи цінностей, подано моделі життєвих ситуацій, певні способи життя і поведінки.