Українська (UKR)Російська (RUS)

Підсумки Київських Студій гуманної педагогіки 15/02/2019 р.

15 лютого 2019р. в освітньому агентстві «DEC education» за навчальною програмою «Простір духовного розвитку особистості» відбулися Київські Студії гуманної педагогіки, у яких взяли участь активно-відповідальні учителі, вихователі, батьки.

Тема: «Духовність та моральність - грунт засвоєння дитиною знань про Всесвіт»

Тамара Піроженко доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторією психології дошкільника Інституту психології ім.Г.Костюка НАПН України.


Світ навколо нас постійно змінюється. А чи змінюємося ми разом зі світом? Актуальним стає завдання перед кожним - реалізувати себе, як представника людського роду.

Пані Тамара Піроженко поділилася зі слухачами студій своїми роздумами, щодо значення вічних цінностей - любові, сім’ї, дружби, мужності, а також інструментальних цінностей (рис характеру) – відповідальності, співчуття, емпатії та інших в процесі становлення особистості, в процесі олюднення себе самого. Заслуговує на увагу той факт, що коли у нас є цінності, то саме вони і керують нашим життям, якщо у нас є потреби, то саме потреби керують нами. Людина завжди оберігає свої цінності.

Щоб дитина привласнила цінність, мало того, щоб вона мала про неї (цінність) певну інформацію. Необхідною умовою є її позитивне емоційне ставлення до цінності плюс практичне, дієве її проявлення в житті.

Тож, алгоритм взрощування цінності такий:

Інформація + позитивне емоційне сприйняття + діяльність.


Людина перебуває у різних взаємодіях зі світом, та найважливішою взаємодією є взаємодія в системі «людина-людина». На кожному занятті, на кожному уроці чи є взаєморозуміння між дорослим і дитиною? Добрі емоції вихователя, вчителя – шлях до серця вихованця, а значить до взаєморозуміння. Якщо емоції дорослого не є доброзичливими, серце дитини закривається. Дитина може виконати наш наказ в силу сліпого підкорення, та духовного розвитку особистості в цій ситуації годі чекати.