Українська (UKR)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Духовне життя вчителя» (за видом освітньої послуги «ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ»)

1.Найменування«Духовне життя вчителя»

2.Вид підвищення кваліфікації - навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у педагогічних читаннях).

3.Розробник ВГО «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки».

Спікери:

Чайковський Михайло Євгенович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна», заслужений працівник освіти України, Голова Подільського товариства імені Г.С. Сковороди;

Крук Станіслав Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник наукового відділу НАДПС імені Б. Хмельницького, президент ВГО «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної педагогіки», Лицар Гуманної Педагогіки;

Бак Вікторія Федорівна, кандидат педагогічних наук, віцепрезидент ВГО «Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної педагогіки», вчитель біології Бахмутського НВК № 11, вчитель-методист, відмінник освіти України, Лицар Гуманної Педагогіки;

Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, Лицар Гуманної Педагогіки;

Подкоритова Лариса Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, керівник відокремленого підрозділу ВГО «Арттерапевтична асоціація» у Хмельницькій області;

Сівак Наталія Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, локальний координатор соціально-спортивних шкіл на Хмельниччині;

Цегельник Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Салієнко Ніна Олександрівна, викладач Дніпровської академії музики, керівник Дніпровського Центру Гуманної педагогіки, Лицар Гуманної Педагогіки;

Безвершук Валентина Никандрівна, вчитель-методист, вчитель фізики та астрономії, відмінник освіти України, лауреат премії Сороса, Лицар Гуманної Педагогіки, співробітниця Вінницького осередку Всеукраїнської Асоціації Гуманної Педагогіки;

Розенкова Світлана Валентинівна, вчитель-методист, вчитель зарубіжної літератури ЗЗОШ "ОСНОВА", керівник Запорізького обласного відділення Гуманної Педагогіки, Лицар Гуманної Педагогіки;

Брусенцева Олена Михайлівна, вчитель початкових класів КЗО «СЗШ № 58» ДМР, вчитель вищої категорії, викладач-методист, Учитель Гуманної Педагогіки;

Первак Майя Стефанівна, учитель початкових класів Вінницького ліцею №35, Учитель Гуманної Педагогіки;

Омельченко Олена Іванівна, вчитель початкових класів, старший вчитель «Україно-французького ліцею» № 126 м. Дніпро, співробітник Дніпровського обласного Центру Гуманної Педагогіки, Учитель Гуманної Педагогіки;

Бичівник Альона Вікторівна, вчитель початкових класів Гімназії №1 м.Новомосковська, вчитель-методист, вчитель вищої категорії, Учитель Гуманної Педагогіки ;

Губанова Лариса Анатоліївна, вчитель початкових класів Дніпровської гімназії № 80, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Учитель Гуманної Педагогіки;

Дьоміна Тамара Миколаївна, дитячий психолог, керівник відділу волонтерського руху «Допомога ЗСУ» церкви «Хліб Життя», смт. Петриківка.

Леонов Олексій Дмитрович, скульптор, член національної спілки художників України, Лицар Гуманної Педагогіки;

Добрянська Ольга Сергіївна, художниця, керівник творчої майстерні "Доля" м. Вінниця;

Передерій Людмила Василівна, лікар вищої категорії, президент Теософського Товариства «Лайа» м. Кропивницький;

Новакова Ірина Петрівна, директор «Центру розвитку людини та сім’ї «Сонячний Зайчик»» м. Кропивницький; голова ГО «Центр Гуманної Педагогіки в Кіровоградській області», Учитель Гуманної Педагогіки;

4.Мета педагогічних читань: обговорити актуальні проблеми освітньої діяльності з позицій гуманної педагогіки; розглянути ключові питання, які є основою духовного життя людини; розуміння Високих Сенсів власного життя та в чому ці Сенси; як наше духовне життя та його усвідомлення можуть впливати на дійсність; сприяти обміну досвідом між педагогами, підвищенню їхньої професійної компетентності; удосконалити теоретичну та практичну підготовку педагогів з питань гуманно-особистісного підходу до вихованців; підвищення мотивації до саморозвитку та самореалізації.

5. Напрям педагогічних читань - педагогічна освіта.

6. Зміст педагогічних читань

1) Духовні якості учителя майбутнього;

2) Любов – найвищий прояв духовного життя;

3) Робота над культурою почуттів;

4) Духовний світ вчителя та пошук сенсів життя;

5) Моральна саморегуляція;

6) Волонтерство як прояв духовного життя.

7. Обсяг (тривалість) Читань - 16 годин/ 0,53 кредита ЄКТС.

8. Форма Читань – очна.

9. Цільова аудиторія. Читання рекомендовані для науковців, викладачів, учителів, вихователів закладів дошкільної освіти, педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, спеціалістів управлінь освіти, соціально-психологічних служб, громадських організацій, студентів, батьків.

10. Перелік компетентностей, що удосконалюватимуться/набуватимуться:

Загальні: психологічна та загальнокультурна компетентність, педагогічна ерудиція; системність мислення; інноваційність мислення (здатність модернізувати зміст, форми, методи, прийоми та засоби освітнього процесу); детермінізм мислення (здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки); перспективність мислення (здатність прогнозувати шляхи розвитку освітнього процесу); продуктивність мислення (здатність розробляти методичний матеріал); науковість мислення (готовність проводити педагогічні дослідження), соціальна компетентність та соціальна активність; готовність презентувати себе й свій педагогічний досвід;

Фахові: підвищення професійної компетентності педагогів; активізація пізнавальної діяльності; підвищення рівня педагогічної культури; удосконалення процесу самопізнання й рефлексії; формування світоглядної і діяльнісної основи особистісно-орієнтованої взаємодії педагогів з вихованцями, їхніми батьками, іншими учасниками освітнього процесу; розвиток креативності педагогічних працівників, їх готовність і здатність до інноваційної діяльності.

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 рокуи № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 15.10.2018 р. № 36)