Українська (UKR)

Уроки

Тексти і підтексти уроків

Переживання на уроці «Світу Краси»

Діти дорослішають в школі, вони проживають уроки і отримують свій життєвий досвід, витягуючи підтексти з текстів уроків. Нещодавно, на одному з уроків курсу «Світ Краси» в 4 класі, ми використовували, запропонований Валерією Гівіївною Ніорадзе в курсі письмово-мовленнєвої діяльності фрагмент уроку про те, що таке підтекст і, як його можна трактувати. Діти самі прийшли до цікавого висновку, що підтекст залежить від внутрішнього світу того, хто читає, від його душі і серця. Дітям для роздумів було запропоновано невеличка розповідь Євгена Замятіна «Трамвай».

В оповіданні дається яскрава образна замальовка пасажирів трамваю, які поспішають до театру, а у вікна «тихесенько сидить блакитноокий хлопчик - так тихенько, що ніхто його і не бачить. І у нього вухо надірване, кров із мочки біжить. Ні-ні та й витре брудною хустиною, то вухо, то очі, то знову вухо. І виблискує трамвай, повний народу: їдуть у театр ».

Читаю текст, в класі зосереджена тиша, всі переживають разом зі мною, а один хлопчик Андрій Г. опустив голову на парту і гірко плаче. Сльози течуть струмком, а він голову глибоко занурює в складені на парті руки, щоб ніхто не бачив, що він не може зупинити сліз.

Детальніше...

 

Бак В.Ф. "Основні вимоги до уроку з точки зору духовного гуманізму"

Вступ

Аналіз різних джерел показав, що урок, побудований на основі духовного гуманізму (гуманний урок), має ряд суттєвих особливостей, що відображають цілісний педагогічний процес. «Гарантом цілісного педагогічного процесу є життя дитини. Урок слід осмислити не як основну форму організації процесу навчання, а як акумулятор життя дитини в цілому, життя дітей в цілому, створюючи тим самим другий рівень життя дітей, більш цікавий, багатогранний та багатий, ніж їх спонтанне життя» [1, с.249 - 250].

В цілісному підході навчання та виховання не розділяються. Цей процес єдиний і весь зміст навчального матеріалу спрямовано на навчання та виховання одночасно. Відповідаючи тим самим актуальному стану учня. Тому вчитель не ігнорує стан учня, а займає його позицію та робить так, щоб рух дитини з її багатогранним змістом в якійсь мірі збігався з намірами вчителя. У цьому розкривається суть виховання учня життям і за допомогою самого життя.

Дитина приходить до школи не лише для засвоєння нового матеріалу, вона приходить зі своїм життєвим досвідом, який необхідно враховувати: «Урок в школі повинен бути не лише основною формою організації навчання, але й основною та провідною формою організації та спрямування всього життя дітей та кожного школяра окремо» [2, с. 230]. На уроках необхідно створювати учням умови для того, щоб вони жили (А.Н. Леонтьєв), а не готувались до життя.

Виходячи з фундаментального для педагогіки положення Л.С.Виготського, про те що «навчання має випереджати розвиток і вести його за собою» [3, с.124], матеріал уроку повинен подаватися з урахуванням не тільки актуального рівня розвитку учнів, а й з урахуванням їх найближчого розвитку. Протиріччя, яке в даному випадку виникає, вирішується через співробітництво дитини і дорослого, учня і вчителя. Тому правильно організована співпраця на уроці між вчителем і учнем – основа успішного навчання та освіти. «У школі дитина навчається не тому, що вона вміє робити самостійно, а тому, що вона робити не вміє, але це виявляється для неї доступним у співпраці з учителем і під його керівництвом» [1, с 133].

Під час підготовки гуманного уроку, важливим є вміння вчителя співпрацювати з учнем. Не пригнічувати, не залишати його наодинці з самим собою у розв’язанні навчальних завдань, а співпрацювати.

Детальніше...

 

Толстикова Л.Г. Урок ко Дню культуры

УРОК КО ДНЮ КУЛЬТУРЫ

Класс 4 – 5.

Тема: "Рано или поздно зерно культуры прорастет".

"Благая весть"

Форма проведения урока; урок – размышление.

Цель урока; утвердить в детях понятие о необходимости защиты культуры во всех ее проявлениях, осознанной необходимости жить по законам духовности, красоты, знаний и любви.

Оборудование; мульти – медийная доска, презентация к уроку, текст притчи «Два ангела» Ш.А.Амонашвили, очерк «Три ключа» Е. И. Рерих.

Детальніше...

 

Біла Ірина Олексіївна. Постаті гуманної педагогіки.

Форма проведення: інтерактивний урок

Лейтмотив: Любов виховується любов'ю, Доброта виховується добротою, Чесність виховується чесністю, Духовність виховується духовністю, Моральність виховується моральністю...

Головна ідея: вихователь, спрямовуючи кроки дитини, тримає в руках його долю. Вірним помічником вчителя є Світло педагогів – гуманістів.

Детальніше...

 
Більше статтей...