Українська (UKR)

Доповіді, виступи, лекції

XI МІЖНАРОДНІ ПЕДЧИТАННЯ З ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ 2012р. Виступ М.Б.Менського

Відео виступу http://www.youtube.com/watch?v=7v-pJVvdlBc

Квантова механіка, свідомість і міст між двома культурами

У чому відмінності квантової механіки від класичної? Чому в ній постійно дебатується питання про роль, яку відіграє свідомість спостерігача? Що таке інтерпретація квантової механіки і чому існують різні інтерпретації? Ми обговоримо ці питання, роблячи акцент на інтерпретації, запропонованій Евереттом.

Детальніше...

 

VII ВСЕУКРАЇНСКІ ЧИТАННЯ З ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ 17 -18 листопада 2012р. Лабораторія початкової школи. Виступ І.Д.Василеги

Ми не можемо залишатися осторонь від цієї дійсності, що ламає долі підростаючого покоління та руйнує освітній світ, не можемо займатися тільки однією задачею: озброєнням підростаючого покоління знаннями, вміннями та навичками ...

(Маніфест гуманної педагогіки)

 

Звичайно, такий навчальний заклад як наш, не міг залишити без уваги заклик, що звертається «до кожного вчителя, вихователя, педагога, керівника та працівника освіти ... до кожного студента педагогічних і непедагогічних вузів і коледжів». Вже в цьому заклику проглядається гуманна педагогіка, яка об'єднує вчителя та учня в єдиному пориві досягнення високих цілей, в боротьбі за освітній простір, в боротьбі за молодь. І, як не гірко в цьому зізнатися, захищаючи дітей від насильства зовнішнього світу, ми повинні захистити «і від себе також, якщо ми - авторитарно налаштовані вчителі, вихователі, батьки». Дуже важливо сьогодні зрозуміти для себе - ми разом з дітьми, або протиставляємо їм істину авторитаризму. А, усвідомивши себе гуманним педагогом, постаратися побачити в собі те, що заважає свободі і творчості, співпраці, духовній спільності та взаєморозумінню, побачивши, перемогти, відкинути, «зробити подвиг, стати героями духу». Повірити в безмежність кожної Дитини, повірити в свою Іскру Божу, повірити в перетворюючу силу гуманної педагогіки.

Детальніше...

 

VII ВСЕУКРАИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 17 -18 ноября 2012 г. М. Богуславский "Перспективы развития мира образования в Манифесте гуманной педагогики"

В разных словарях даются различные дословные переводы понятия « манифест» (лат. Manifestum) призыв, показываю, открываю. Все эти трактовки, несомненно, схватывают отдельные грани смысла вложенного в Манифест гуманной педагогики. Однако нам представляется наиболее точным такое определение манифеста «делать очевидным». В середине ХХ века выдающийся отечественный философ российского зарубежья И.А.Ильин написал книгу «Объяснение очевидности». Вот, наверное, эта семантика и определяет смысл Манифеста.

 

 

 

 

Детальніше...

 

VII ВСЕУКРАИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 17 - 18 ноября 2012 г.Доклад А.А.Лебеденко "Духовный гуманизм учителя как способность восходить в будущее"

andr10Очень важно, дорогие коллеги, серьезно подумать и вникнуть в семантику понятий: учитель, духовность, педагогическое сознание, расширение сознания, утончение сознания, путь сознания и в др. базисные категории гуманной педагогики которые являются этическим остовом и нравственными скрепами Школы Жизни. Атмосфера доверия, сотрудничества и самовоспитания в школе возможна только на основе сознательной дисциплины любви. И аксиома «любовь воспитывает любовь» есть истина Школы Жизни. Вера учителя в силу гуманной педагогики делает его прекрасномыслящим и открытым к допущениям истины. Мудрость Индии говорит: Кто следует путями истины, тот должен понимать допущение совершенствования материи. Полезно в школах учить беспредельности совершенствования.

Так как педагогический процесс явление исключительно субъективное, то мировоззрение учителя – это самый главный воспитывающий и образовывающий магнит школы. Возвышенное, расширенное сознание учителя помогает систематизировать свой внутренний мир и по законам гармонии, красоты, радости облагородить образовательный процесс. Мировоззрение учителя – это наше внутреннее зрение, педагогические глаза сердца и духа. В гуманной педагогике именно в этом основа – расширить миропонимание учителя до восприятия ребенка в четвертом измерении. Как только этот момент истины происходит, то ученик воспринимается многомерно: он Явление Света, он носитель благородной миссии, он обладатель беспредельной энергии духа и при мудром водительстве учителя ученику все под силу.

Детальніше...

 
Більше статтей...